wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

Na zdjęciu: A. Kleina (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku). Stoją (od prawej) – rodzeństwo: Halina, Ryszard z żoną Ireną, Stefan, Krystyna; siedzą: Ignacy – ojciec, ks. Marian, Anna – matka; klęczą córki Ryszarda i Ireny (od lewej) Jolanta i Wiesława

Ksiądz Marian Jan Wittlieb jest proboszczem międzyzdrojskiej parafii od 1998 roku. W 2004 roku w uznaniu zasług dla naszej społeczności gminnej, za zaangażowanie i wkład w krzewienie kultu religijnego otrzymał od Rady Miejskiej tytuł "Zasłużony dla Międzyzdrojów". We wrześniu 2014 roku ukazało się wydawnictwo pt. ,,Dom z Galerią” autorstwa proboszcza parafii w Międzyzdrojach.

- Księże Proboszczu, znamy się od wielu lat, jednak sądzę, że nie wszyscy znają Księdza dokonania i życiorys, proszę więc o kilka szczegółów biograficznych.

- Urodziłem się 22 maja 1946 roku w Nowej Wsi Lęborskiej. W 1963 roku zostałem przyjęty w poczet alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu dla kościelnej Administracji Gorzowskiej. W 1966 roku zostałem wcielony do wojska. Służbę wojskową w Bartoszycach pełniłem razem z (księdzem) Jerzym Popiełuszko. Święcenia kapłańskie przyjąłem 29 czerwca 1970 roku w Świnoujściu. Od września 1972 odbywałem studia specjalistyczne w Rzymie i frankońskim Wuerzburgu, anga- żując się duszpastersko w parafiach we Włoszech, na Sardynii, w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu doktoratu z teologii biblijnej u dominikanów w 1977 roku na rzymskim "Angelicum" od 1 sierpnia pracowałem w szczecińskiej parafii pw. Świętej Rodziny i jako wykładowca Starego Testamentu, teologii biblijnej obu testamentów oraz języka hebrajskiego i niemieckiego, a także śpiewu kościelnego w Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie. Od 1991 roku byłem redaktorem naczelnym katolickiego Dwutygodnika Pomorza Zachodniego "Kościół nad Odrą i Bałtykiem" i "Szczecińskich Studiów Kościelnych". Zajmowałem się publicystyką religijno-społeczną publikując w kraju i zagranicą. 25 marca 1993 roku mianowano mnie na kanonika honorowego Kapituły Metropolitalnej w Szczecinie, a od 1995 roku, jako pierwszy Polak, jestem kanonikiem honorowym Cesarskiej Kapituły Metropolitalnej w Bambergu, a do tego na nowo pierwszym od 1818 roku cudzoziemcem w tej 14-osobowej historycznej kapitule. 

- We wrześniu tego roku ukazał się album autorstwa księdza proboszcza pt. "Dom z Galerią”. Proszę opowiedzieć o tym wydawnictwie.

- Album "Dom z galerią” wyrósł z chęci ukazania przypisów do wydarzeń familijnych i rozłożenia niektórych akcentów we wspomnieniach, które stanowić mogą dowody w rodowodzie, widziane moimi oczami i mojego rodzeństwa. Inspirującą okazją stała się galeria sztuki, której obrazy przypominają te wartości boskiego świata, z którymi byłem od dzieciństwa związany. "Stare" obrazy zostały sprzedane na ratowanie życia mamy. Na nowo przybywało ich wraz ze wzrostem przyjaźni, jaka łączy mnie z wieloma twórcami, wśród nich z malarką Ziemi Szczecińskiej – Bronisławą z Bohdanowiczów Kaczorową. 

- Album składa się z trzech rozdziałów: I – Dom napełniany rodowodem, II – Akacjowa galeria sztuki i III – Dla zbudowania. Wydawnictwo jest bogato okraszone przepięknymi zdjęciami obrazów, proszę opowiedzieć o autorce tych obrazów.

- Bronisława z Bohdanowiczów Kaczorowa jest szczecińską artystką. Organizatorką Ogólnopolskich Spotkań Nauczycieli Plastyków i Literatów, życzliwą fundatorką wielu nagród. Jej twórczość to grafika użytkowa i artystyczna, grafika książkowa, akwarele i obfite malarstwo olejne. Autorem zdjęć jej obrazów, a także okładki albumowego segregatora jest fotografik Paweł Majewski ze Szczecina, który fotografią potrafi zrozumiale komentować teologię. To już kolejna publikacja we współpracy z panem Pawłem.

- Rozdział III, noszący tytuł "Dla zbudowania" zawiera wiersze, aforyzmy filozoficzne i inne rodzaje twórczości literackiej Księdza. Skąd czerpie Ksiądz inspiracje dla takiej twórczości?

- W dorosłej twórczości, już jako księdza, szczególniej inspirują mnie: św. Paweł Apostoł i św. Jan od Krzyża. Od nich to pochodzą podtytuły. "Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania" (św. Paweł w Liście do Rzymian 15,2). Mistyczny św. Jan od Krzyża podpowiada mi: "Radość, która nie jest wedle Boga, nie przynosi [duszy] radości" (w: Dzieła, III 18,5). Proszę zatem o przyjęcie zaproszenia do pomnażania radości i przy aromatycznej herbacie zapoznania się z twórczością zawartą w albumie.

- Uprzejmie dziękuję za rozmowę.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do nabycia albumu "Dom z Galerią”. Kontakt tel. 91 32 81 241, w godzinach otwarcia biura parafialnego. Album jest także dostępny w międzyzdrojskiej czytelni. Galerię można oglądać "na żywo” w Nowej Wsi Lęborskiej po uzyskaniu zaproszenia od Autora albumu.

Joanna Ścigała
Referat Promocji i Współpracy z Zagranicą