wstecz

strefa mieszkańca

strefa turysty

  1. Gmina Międzyzdroje udostępnia Twórcy platformę internetową w zakładce Kącik Międzyzdrojskich Twórców na stronie www.miedzyzdroje.pl, w celu zaprezentowania własnej twórczości.
  2. Udostępniona przestrzeń internetowa służby prezentacji indywidualnych dzieł Twórcy wraz z zachowaniem praw autorskich i pokrewnych Twórcy.
  3. W celu zaprezentowania dzieła Twórca przesyła dzieło w wersji elektronicznej na adres e-mail um@miedzyzdroje.pl
  4. Przesłanie dzieła na wskazany w punkcie 3 adres wskazuje, iż Twórca jest zainteresowany i w pełni świadomie pragnie zaprezentować swoje dzieło na platformie internetowej w zakładce Kącik Międzyzdrojskich Twórców na stronie www.miedzyzdroje.pl.
  5. Przesłane w wersji elektronicznej na wskazany w punkcie 3 adres e-mailowy dzieło zostaje przekopiowane do zakładki Kącik Międzyzdrojskich Twórców na stronie www.miedzyzdroje.pl i udostępnione w przestrzeni określającej charakter dzieła np. wiersz w przestrzeni poezja, zdjęcie - obraz w przestrzeni malarstwo, itp.
  6. Każde zaprezentowane dzieło Twórca podpisuje imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem.
  7. Na udostępnionej platformie oprócz dzieł Twórca może prezentować swoją twórczość w formie opisów tekstowych określających jego dokonania.